doel

grazers

probleemplanten

overeenkomsten

documentatie

contact

Welkom bij begrazing.be

Wat is begrazen?

Van nature zijn er dieren die zich voeden met plantaardig materiaal, vooral grassen waardoor vegetaties zijn ontstaan waar grassen en grasachtigen domineren. Veel grassen worden bevoordeeld door begrazing. Graslanden en ruigtes blijven hun successiestadium houden door beheer, idealiter begrazing. Wanneer niet wordt beheerd ontstaat langzaam bos.

Begrazen is een methode van natuurbeheer. Een methode, naast andere valabele methodes als maaien en afvoeren, plaggen etc. Voor het beheer van graslanden en ruigtes is begrazing de eerste methode, de methode die het eerst moet worden afgewogen. Vaak zal begrazing in ons dichtbevolkt land niet meer aan de orde zijn vanwege beperkende factoren en dan moet men zijn toevlucht nemen tot bij voorbeeld maaien en afvoeren, vaak het klassieke hooien.

Begrazen is een natuurlijk proces omdat er ook wilde begrazers bestaan.
In onze streken is begrazen met (voormalige) landbouwdieren, net als hooien, een landbouwtechniek. Ons landschap met veel variatie en biodiversiteit is er gekomen doordat de mens de laatste eeuwen, weliswaar ongewild, via begrazing en andere landbouwtechnieken het landschap heeft gevormd. Landbouwtechnieken waren eeuwenlang methodes die amper een directe impact hadden, wel vanwege het blijvend karakter op de duur voor blijvende effecten hebben gezorgd.

Resultaten van die trage impact zijn terug te vinden in het voorkomen van heide, van hooiweiden, van holle wegen en knotbomen. Het zijn allemaal elementen die we bijna als symbool zien voor natuur en biodiversiteit.

Ecologisch begrazen?

Sinds het begin van deze eeuw is begrazen als methode van natuurbeheer bijna als een hype de hoogte in geschoten, zijn er geleidelijk aan meer vraagtekens bij de methode geplaatst, is er onderzoek gebeurd en zijn er veel resultaten gepubliceerd. Aan de waarde van begrazen als natuurbeheermethode wordt niet meer getwijfeld. Langs de andere kant kan je niet iedere inzet van begrazing bestempelen als een effectief goed middel van natuurbeheer. We zijn zo stilaan de fase van verkenning voorbij en er zijn duidelijke indicaties wat wel en niet kan in gegeven omstandigheden.

Iets wat veel uit het oog wordt verloren is dat ecologische begrazing gebeurt in een wereld vol mensen die niet noodzakelijk kennis en appreciatie hebben voor natuur. In tegendeel, er wordt steeds meer aandacht gegeven aan orde en netheid. Laat natuurlijkheid nu net qua uitzicht zeer wanordelijk lijken! Binnen een maatschappelijke context is het uitvoeren van ecologische begrazing een methode waarmee men poogt bepaalde natuurwaarden te verbeteren, in stand te houden maar altijd met minder gewenste effecten. Het is en blijft een methode met voor- en nadelen.

Ecologische begrazing wordt toegepast met als hoofdaccent meer biodiversiteit te verkrijgen, natuur meer kansen te geven en men afstapt van het idee dat men bezig is met schapenfokkerij voor een model met opbrengst via de dieren. Toch kan ecologische begrazing een economisch verantwoorde bedrijfsvorm zijn. De keuzes die de ondernemer dan neemt zijn uitsluitend gericht op ecologische effecten, dierenwelzijn, maatschappelijke integratie en duurzaamheid. Er is dan per definitie, dat leert de ervaring, geen productie van landbouwproducten.

begrazing.be: een bijzondere aanpak in functie van biodiversiteit en natuurbehoud

+ begrazing.be beheert volgens ecologische principes terreinen en gebruikt daarvoor exclusief geselecteerde, primitieve schapen.

+ Primitieve schapen zijn rassen die amper zijn gecultiveerd en heel veel natuurlijke eigenschappen, vergelijkbaar met wilde herkauwers zoals reeën, hebben behouden.

+ De groepen schapen begrazen parkgebieden, verruigde private bossen, beekvalleien en graslanden of andere, min of meer grazige, habitats.

+ Speciale ervaring is er in erg vochtige habitats van overstromingsgebieden, drassige graslanden of kwelgraslanden. Vaak zijn dit erg kwetsbare gebieden die met de nodige omzichtigheid en via een goede planning op een unieke manier kunnen opwaarderen.

+ Naast de uitvoering van de begrazingsprojecten is begrazing.be gewaardeerd als adviseur door uiteenlopende natuurbeheerders in binnen- en buitenland.

+ Opdrachtgevers zijn zowel openbare als private beheerders/organisaties van terreinen op zoek naar een vorm van beheer en begrazing die leit tot een minimum aan ecologische waarde.

+ 45 jaar natuurstudie en -beheer in diverse domeinen en habitats betekent kennis en ervaring vanuit de ecologische hoek.

+ begrazing.be zorgt ook voor de organisatie van cursussen, opleidingen en inspiratiedagen die leiden tot een duurzamer ecologisch begrazingsbeheer. Partner hierbij is Natuurinvest/Inverde waardoor de kennisborging en kwaliteit gegarandeert zijn.

+ Inmiddels hebben wij ook een goed uitgebouwde infrastructuur.

begrazing.be is als concept uniek in Belgiƫ en Nederland.